Entri Populer

Kamis, 02 Desember 2010

NAMA - NAMA SEBUTAN ALLAH SWT ASMAUL HUSNA DALAM AGAMA ISLAM


KATA PENGANTAR
ASMA’UL  HUSNA

Bismillaahirrohmaanirrohiim
 
Robbisyrohliisodri.wayassirlii amri wahlul ‘uqdatammillisaani yafqohuu qauli Yaafataaiftahlana Ya’alim ‘allimnaa .

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Rodiitu billaahi robba wabil islaami diina wabimmuhammadin nabiyya warosuula Robbii zidnii ‘ilman naafi’a warzuqnii fahmaa amiin yaarobbal’alamiin

Allohumma Akhrijnaa mindzuluumaatil wahmii Wa’akrimnaa binuuril fahmii Waftah ‘alainaa bima’rifaatil’ilmi Wasahhilana abwaaba fadlik Ya’arhamarroohimiin Allaahumma arinal haqqo –haqqon warzuqnattibaa’ah Wa’arinalbaati la baatilan warzuqnajtinaabah

A’uudzu billaahiminasysyaithoonirrojiim .

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Allahu laailaaha ‘llaahuwa lahul Asmaaul husnaa

Artinya : Dialah allah ,Tiada Tuhan selain dia ,Dia mempunyai Al’asmaa’ul husna (Nama –nama yang paling baik )

Asmaul Husna Berjumlah 99.:

 1. Arrohmaanu
 2. Arrohiimu
 3. Almaliku
 4. Alqudduusu
 5. Assalaamu
 6. Almu’minu
 7. Almuhaiminu
 8. Al’aziizu
 9. Aljabbaaru
 10. Al mutakabbiru
 11. Al khooliqu
 12. Al-Baari’u
 13. Al-Mushowwiru
 14. Al- ghoffaaru
 15. Al- kohhaaru
 16. Alwahhaabu
 17. Arrozzaaqu
 18. Al- Fattaahu
 19. Al-‘aalimu
 20. Al-qoobidu
 21. Al-Baasitu
 22. Al-Khoofidlu
 23. Ar-roofi’u
 24. Al- Mu’izzu
 25. Al-Mudzillu
 26. As-Samii’u
 27. Al-Bashiiru
 28. Al-Hakamu
 29. Al-“adlu
 30. Al-lathiifu
 31. Al-Khobiiru
 32. Al-Haliimu
 33. Al-‘Adziimu
 34. Al-Ghofuuru
 35. Asy-SYakuuru
 36. Al –‘aliyyu
 37. Al –kabiiru
 38. Al-hafiidzu
 39. Al-Muqiitu
 40. Al-Hasiibu
 41. Al –Jaliilu
 42. Al-Kariimu
 43. Ar-roqiibu
 44. Al –Mujiibu
 45. Al-Waasi’u
 46. Al –Hakiimu
 47. Al-Waduudu
 48. Al-Majiidu
 49. Al –Baa’itsu
 50. Asy-SYahiidu
 51. Al –haqqu
 52. Al –Wakiilu
 53. Al-Qowwiyyu
 54. Al_Matiinu
 55. Al –Waliyyu
 56. Al-Hamiidu
 57. AL –Muhsi
 58. Al –Mubdiu
 59. Al-Muiidu
 60. Al –Muhyi
 61. Al-Mumiitu
 62. Al –Hayyu
 63. Al_qoyyuumu
 64. Al-Waajidu
 65. Al –Maajidu
 66. Al –Waahidu
 67. Al-Ahadu
 68. Ash-Shomadu
 69. Al-Qoodiru
 70. Al –Muqtadiru
 71. Al –Muqoddimu
 72. Al –Mu’akhkhiru
 73. Al –Awwalu
 74. Al –Akhiru
 75. Adz-Dzoohiru
 76. Al –Baathinu
 77. Al –Waalii
 78. Al-Muta’alii
 79. Al-Barru
 80. At-Tawwaabu
 81. Al – Muntaqimu
 82. Al –‘aFuwwu
 83. Ar-Ro’uufu
 84. Maalikul mulkii
 85. Dzuljalaali Walikroom
 86. Al –Muksitu
 87. Al-Jaami’u
 88. Al –Ghoniyyu
 89. Al –Mughnii
 90. Al –Maani’u
 91. Adz-Dzorru
 92. An-Naafi’u
 93. An-Nuuru
 94. Al-Haadii
 95. Al–Badii’u
 96. Al_Baaqii
 97. Al –Waaritsu
 98. Ar-Rosyiidu
 99. Ash-Shobuur .
 1 komentar:

 1. Buat yang Mau Kritik & Saran Di Postingan Gw....
  Silahkan...

  Insya Allah... Direspon dengan Baik & Bersahaja..........

  BalasHapus